CROATIAN SOTA AWARD
9aff.wordpress.com
Activites of RC CFF
Croatian Flora Fauna Award
Owned by Radio Club Croatian Flora Fauna
National Parks of Croatia Award
Managed by Radio Club Croatian Flora Fauna
Observatories of Croatia Award
Owned by RK HFF Managed by 9A2GA

9A SOTA

SOTA (Summits On The Air) program pokrenuli su radioamateri John, G3WGV i Richard, G3CWI, potičući njime boravak radioamatera u prirodi te uspostavljanju veza s osvojenih planinarskih vrhova. Riječ je o vrhovima koji su uvršteni u SOTA program, odnosno, dodijeljena im je SOTA referenca. U SOTA programu, dakle, mogu sudjelovati svi radioamaterski operateri kao i prijamnim radioamateri, odnosno, on nije samo za planinare. Više o izvornom SOTA pravilima možete pronaći na sljedećoj adresi: https://www.sota.org.uk/Joining-In/General-Rules SOTA program omogućava osvajanje diploma aktivatorima (onima koji se penju na planinarske vrhove i ostvaruju veze s njih) i lovcima (onima koji se javljaju iz svoje kuće, s otvorenog ili su možda aktivatori na jednom od planinarskih vrhova). U SOTA program je uključeno skoro stotinu zemalja. Svaka od njih ima svoju organizaciju koja je odredila koji su planinarski vrhovi, prema važećim propozicijama, prepoznati od SOTA programa. Svaki 9A SOTA vrh donosi određeni broj bodova aktivatoru i lovcu, a broj bodova određen je prema nadmorskoj visini samoga planinarskog vrha. U Hrvatskoj je SOTA program zaživio 1. studenoga 2015. godine, a prvi 9A SOTA manager je bio Drago, 9A6NDD. Prve aktivacije 9A SOTA vrhova su bile od strane slovenskih radioamatera. U sljedećim godinama 9A SOTA vrhove su počeli aktivirati i hrvatski radioamateri. Dana 4. srpnja 2018. godine Drago, 9A6NDD, prepušta vođenje 9A SOTA programa Borisu, 9A2GA, članu Radiokluba HFF, te se nakon toga 9A SOTA vrhovi češće aktiviraju i promoviraju od strane hrvatskih radioamatera. Do kraja 2018. godine ukupno je aktivirano više od 150 vrhova (od ukupno njih 507 u Hrvatskoj, podijeljenih u 5 područja: zapadna, istočna, gorska, primorska i dalmatinska Hrvatska). Dva puta godišnje održava se 9A SOTA ACTIVITY DAY, a jednom godišnje predviđen je i 9A SOTA MEETING.

Budući da je 9A SOTA program uvelike vezan na boravak u prirodi i zaštitu iste, od 1. siječnja 2019. godine, u cilju njegove promidžbe, Radioklub Hrvatska Flora Fauna - 9A1WFF pokreće izdavanje 9A SOTA diploma, te se tako ostvaruje suradnja u promoviranju 9A SOTA i 9AFF programa.